Magazine

SCRIPTA MENENT 41-43 DIN 2019

Description
„Mintea nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreținut.” PlutarchGrupul de publicații „VALEA CARAȘULUI” Primăria și Consiliul local…
Categories
Published
of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
„Mintea nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreținut.” PlutarchGrupul de publicații „VALEA CARAȘULUI” Primăria și Consiliul local Grădinari Caraș-SeverinRedactor șef Codruț Iulius AncaSCRIPTA MANENT Revistă CulturalăNr. 1-3 (41-43), anul XI, Noiembrie 2019CUPRINS 1Iriss. C – Pe cine vezi?, Patimă2Dorina Tima Enuică – Frații Sorin Remus Enuică – Străinătate (poezie în grai bănățean)3Lorin Cimponeriu – *,*,*,*4Cristina Mariana Bălășoiu – Șarpele din rubin, Ploaie de culori, Femeia Albatros, În ecoul pădurii, În ochii rubinului5Mircea Trifu – Ultima noapte din poem, Galaxii pe-un vârf de ac6Magda Bălănescu – Și eu, și tu..., Pentru tine, cu drag...7Iulian Barbu – Căutarea poeziei, Cursul vieții, Cândva, Cândva 28Viorel Poplicean – *,*,*,*,*9Ion Grecu – Gânduri demiurgice, Gânduri și semne, Incantație10Nicolae Preda – Joc de doi, noi amândoi, Hai găsește-mă!, Cerc, Spini de trandafir, Veșnicia sa11Elena Crețiu – Frica, Complexe12Doru Ilana – Schegge – fără poezie?, Cosmoterapie pentru mitul din peșteră, De veghe în lanul de superstiții13 14 15Felicia Novacovici Mioc – Veniți la noi! Valea Almăjului vă așteaptă! Chemare Carmen Enache – *,*,*,*,* Costel Stancu – Mitică și Carul Mare, Întâmplare16Vicu Cojocaru – Așteptându-l pe albastru, Poveste, Poem neapotropaic17Flori Gomboș – Iluzii, Trebuia să fie altfel, Cântec pribeag18Lara Niculina Stil – Recurs la viață, Tu nu mai ești al meu19Gheorghe Rancu – Istoria bisericilor ortodoxe din Almăj22Vichentie Molin – Pagina creștină24Codruț Anca – momente din activitatea Ansamblului folcloric tradițional CARAȘUL www.EdituraHoffman.com www.EdituraHoffman.ro www.LibrariaHoffman.ro Tel. 0740 984 910 ISSN 2284-7960Scripta manen t | Noiembrie 201 9 | 1Iryss C.PATIMĂPE CINE VEZI? Pe cine vezi când noaptea vine Şi capul ţi-l apleci pe pernă? Hai, spune! Gândul ţi-e la mine? Iubirea ce-o credeai eternă Îţi stoarce sufletul de vlagă Şi noaptea somnul nu mai vine... Se-ntinde, arde, ca o plagă. În zori îţi aminteşti de mine. Când soarele luceşte sus Şi roua îţi zâmbeşte-n iarbă, Te văd din nou cu gândul dus. Nu simţi? Din lacrimi îţi faci salbă... Ce glas auzi strigând în noapte? E o fantasmă din trecut Care-ţi spunea aşa dulci şoapte... Unde o fi? Cum s-a pierdut? Vei mai simţi oare fiorul Ce-ţi tulbura cândva trăirea? Vei îngropa adânc tot dorul? Vei mai simţi ce-i fericirea?În gândul meu ţi-am dat să-ţi faci sălaş Ca să te-nlănţui lacom, pătimaş Să fii cu mine-n zori când soarele rasare Şi-n clipa-n care-apune, când frumuseţea-i moare. În visul meu tu stai întins în iarbă. Cu-n fir încet cobor, pe ochi, pe-obraz, pe barbă, Cu buzele-l urmez, sorbindu-te flămând; Din ochi îmi ies scântei, de patimă arzând. Pe trupul tău fierbinte mărgelele de rouă Ţi se preling pe umeri, pe mâinile-amândouă, Pe pieptul tău pe care aş vrea să-mi las necazul Când tremurând de patimi mi-aş apleca obrazul. Cum stai pe iarba moale părând cum c-ai dormi Te-aş contempla în taină zi, noapte...,iarăşi zi... Te-aş înveli cu trupu-mi, te-aş îmbrăca cu mine; Din Universul tot doar noi am mai rămâne. O clipă-n care capu-mi pe pieptul tău să-mi culc... Dorinţa mă frământă, nu pot să o alung. Nu vreau nici mult, dar nici puţin nu-mi pare, Doar să-mi pot stinge patima-arzătoare. Nectarul gurii tale să-mi potolească foamea, Privirea ta senină să îmi alunge teama, Să-mi dai cu un cuvânt şi liniştea, iar dorul Să-nlăture din cerul nostru norul. Deci, chiriaşul meu din gândul pătimaş Să ştii că zi de zi în minte-mi ai sălaş, Din zori, când soarele pe cer răsare Şi până la apus, când frumuseţea-i moare...Colectivul de redacţie: Mih ai Laz arov: redactor şef adjun ct; Dorin a En uică: redactor literar; V i ch en t i e Mo l in : a ct i vi t . cu l tu ra l re l igi o as e şi c ân t ă ri Codruţ Anca: relaţii in tern e – in ternaţion ale şi tehn oredactare. e-mail: centrulcarasul@yahoo.com; tel: 0784/290866 website: https://centrulculturalcarasul.wordpress.com/2 | Noiembrie 2 019 | S cripta manen tDorina Tima Enuică FRAȚII Nu știu de ce, nici tu nu ști… De ce s-au stins cu toate. Am fost copiii dezmierdați Și mângâiați cu șoapte. Ne-a legănat același leagăn Și ne-a hrănit același sân Dar, nu știam, că într-o zi, Destinul poate fi păgân. Copilăria ne-au vegheat Doi ochi albaștri așa blânzi O voce caldă ne striga Când eram setoși, flămânzi. Iar tata bani ne aducea Să fim îndestulați mereu Și peste noi se revărsa Al inocenței curcubeu. O creangă eu, o creangă tu, Ne-am desprins încetișor, Râdea cu noi întreg pământulCă nu știam ce-i ăla dor. Dar, dintr-o dată, prea devreme S-au prăbușit în neant toate, Ni s-a frânt tragic rădăcina Și ne-a zguduit de moarte. Ne-am trezit doar noi de mână, Pe un câmp necultivat, Nici în față, nici în spate N-avem milă, n-avem leac. Tot sperăm că e coșmarul Din care îți revii mai greu Dar, nu, e limpede ca roua… Ai noștri-s lângă curcubeu. Și amândoi cu fața udă, La aceleași cruci tăcute, Chiar de ei n-or să ne-audă, Le spunem îmbrățișați Că peste arcul vremii, noi Acum și-n veci, vom fi tot frați.Sorin Remus Enuică STRĂINĂTACE (POEZIE ÎN GRAI BĂNĂȚEAN) Mi-s sângur prântră străini Șî d-acas’ mi tari dor… Șe să fac…așa- am vrut io, Acum n-o să mă omor! O vini vriemea vr-o dată Când acas’ iar o să fiu Ș-a me o fi lumea toată… (Dacă n-o fi pria târzâu…?!) Șî mi tare dor dă precini, Dă pitreșiri ca la sat… Tari mi că, pân’ mă-ntorc Unii m-or fi șî dzuitat!Stau acum șî mă socot, C-am plicat străin prân lumie, Am lăsat în urmă tot… Ai grijă Doamnie dă mini!Scripta manen t | Noiembrie 201 9 | 3Lorin Cimponeriu * Eu între timp am murit, Din ambele inimi bătea un ceas Între cuvinte. Purtam o cingătoare Cu care se legau munţii de oameni Arginţi, În, Dumnezeu ştie, ce noapte M-au îngropat lângă ulcior şi fluier. Sub muntele de poezie Plângea mama ca o icoană albă. * Şi încă mai porţi pe umeri Noaptea unui râu fermecat. Trasă la sorţi, prin inel, viaţa Cântă în noaptea poemului. Aripa zborului ca un întuneric veghează Amintiri dintr-o viziune a Sentimentelor liberă. Scriu o poezie cu sângele tău… Roata istoriei, În patima zilei de ieri a cuprinsului, Între Dumnezeu şi oameni. Când tot mai liber murind, steagul tău Se înalţă înspre risipind Lumina şi cântecul. * Tristă pasăre Din zis îşi ridică umbra, Izvor de poem lângă ram Ochiul şopteşte, trage să moară. Lângă geam. Un tablou de Van – Goc Arde prin toamnă în portocaliu. Un pustiu, doar o stea Face şi desface somnul cuvântului. Dincolo de iubire Capsula timpului prinsă de soare Citeşte pe un diamant semnele De peste 2000 de ani De la trecerea lumii.* Zăpada îngerului creşte Peştii profeţi. Lumina nouă lângă râu, Ca un sloi de gheaţă plutind, Împleteşte ani, zile, nopţi. Imaginea unei păsări Zburând într-un cerc, O lumină mai veche decât Răsăritul şi apusul. În unele trepte se aud Urcând cântece. Până la răbdare, pe zi ce trece Râul tot mai bătrân mă cuprinde. Unşpe elegii despre zbor, Moartea albă întruchipată Ca bătăile unui ceas uitat, Rupe inima din sfeşnicul unei nopţi Cu aduceri aminte. Tu şi dragostea Ne înfiripăm în cuvânt Din ce în ce mai rar. Legămintele noastre cu luna dispar. Pe robul de lângă poarta luminii L-au ucis două zaruri aruncate Visând şi murind. Şi niciodată aştrii ochilor tăi Regăsindu-i toamna în care, Îngenunchez singur şi liber Ca o poezie arzând.4 | Noiembrie 2 019 | S cripta manen tCristina Mariana Bălășoiu ȘARPELE DIN RUBIN E pecetea ce-ți poartă coroana Zilelor vieții în răsărit de soare, Unde TATĂL aprinde flacăra iubirii Și întinde așternutul zilelor vieții, Unde mugurii au floare Și semințe și dulceață, Unde toate ți se scriu Cu cărbune-n argintiu. PLOAIE DE CULORI pe aripi de porumbel străbat norii în albastru cerului și fac popas în pădurea deasă, orele zilei fardează la ochii căprioarei în oglinda soarelui, pomii vorbesc cu mingea de foc declanșând ruperea frunzelor... FEMEIA ALBATROS În negura timpului, în Regatul lui Diomedea, femeia Albatros planează prin curenții de aer, fără să bată din aripi. Stăpână a cerului, deasupra valurilor învolburate își răcorește picioarele și dansează în Marea Sudului, fiind protejată de Lege în Insulele prințului Edward.ÎN ECOUL PĂDURII ... îmi văd destinul și-mi regăsesc jumătatea. Inima junglei este singura martoră la nunta noastră. Frunzele îmi cântă la fluierul piciorului, ramurile copacilor îmi piaptănă părul când rochia de mireasă atinge suprafața Terrei și în fauna și flora deasă, ochii mei au mirosul florilor de tei... ÎN OCHII RUBINULUI... (În memoriam LIANA DUMITRESCU, Erou național al etniei macedonene) îmi văd flacăra eternă a iubirii (ne)stinse. În razele Soarelui îmi (stră)lucește părul! Reflexia chipului tău îmi bate-n poarta inimii. Prin artere-mi curge sângele Capricornului, la început de Vărsător. Te simt și te (re)găsesc în orice colțișor din casa mea. Mirosul tău stă impregnat în ziduri.Scripta manen t | Noiembrie 201 9 | 5Mircea Trifu ULTIMA NOAPTE DIN POEM Se-aprinde-n mine depărtarea, Tăcerea poart-a ei povară. Armura versului de ceară, Își arde-n teamă, așteptarea.Din cer cobor la întâlnire. Îmi las nemuritorul astrul Și prefăcut în val albastru, Ți-acopăr trupul cu iubire.Mă spăl cu sânge din cuvinte, Pe-o rană caldă de noblețe Și legănat de-a sa blândețe Adorm în palma ta fierbinte.Privirea mea să îți descheie Verdele algelor corsete, Sub luna palidă de sete Să facem dragoste, femeie.Din somn, tresare nerăbdarea. În patul rece se trezește Și casa goală-i amintește, Că tu ești eu și eu sunt marea.Și nici o stâncă să nu-nceapă, Să ne-nvrăjbească infinitul. Eu sunt în tine nesfârșitul! Iar tu, nemuritoarea apă..GALAXII PE-UN VÂRF DE AC Te-am pictat pe o oglindă să fii noaptea între noi, Căci m-am săturat de mine și de-acel ce n-am să fiu, De acea singurătate cu sâni plini și ochii goi Ce se-ntinde ca o târfă, cu cei doi, în timp ce scriu. Și-uite-așa fug lângă tine, ăsta-i unul dintre trucuri Ce îl face-n taină mama când îi este dor de noi, Și nu vin mereu același, căci mai am și alte chipuri Pentru cei din jurul tău, ce au milă de-amândoi. Și rămân numai o clipă, Doamne, cât ești de sărac! Cine-ți daruie iubire, cănd se teme de-al tău fulger? Mie îmi ridică-o șoaptă galaxii pe-un vârf de ac Când las buzele rănite pe-un suspin sfios de înger. Suntem doi într-o oglindă pe un munte fără griji, Uneori cobori desculță, de rămân cu mintea goală, Când te joci în gând cu lupii, parcă-s haita ta de mânji, Ce îi pui să-mi poarte-n cârcă picătura de cerneală.6 | Noiembrie 2 019 | S cripta manen tMagdalena Bălănescu ŞI EU, ŞI TU... Aş vrea să te întreb ce-i fericirea, Să-mi povesteşti pe cine ai iubit, Şi cine te-a iubit şi cine nu – Sau de-ai avut în viaţă amăgirea Iluziei că poţi fi fericit Iubind doar tu. Să-ţi povestesc apoi şi eu de mine, Să-ţi spun cine mi-a fost marea iubire Ce am pierdut, sau ce e încă-al meu – De-am mai iubit vreodată şi pe cine, Dar că mi-ai luat a vieţii fericire Voi şti doar eu. Şi timpul greu, încetul cu încetul Şi-a pus pecetea anilor pe toate, Iar dacă m-ai iubit... ori dacă nu, A fost demult, păstrează tu secretul, Îţi dau acum a mea singurătate S-o porţi doar tu. Să fim alături, să vorbim de toate. Să-mi povesteşti de timpul ce-a trecut... Când am pierdut ce nu era al meu – Şi visele naive, azi uitate, Şi-o şansă în iubire ce-aş fi vrut S-o am şi eu. Să cerem de la dragoste iertare, Să căutăm iubirea-adevărată; Şi dacă o să crezi, şi dacă nu – Tu-mi dai o şansă, eu o sărutare, Şi vom găsi ce am pierdut odată Şi eu şi tu...PENTRU TINE, CU DRAG Am trăit poveşti naive de amor Mai frumoase, sau mai triste, poate, Am iubit, cu lacrimi şi cu dor, Şi-am primit în dar singurătate. Am crezut - naivă amăgire Că mi-e scris în soartă undeva, Să-mi găsesc povestea de iubire, Şi cu ea - şi jumătatea mea. Dar te-am cunoscut apoi pe tine Şi mi-ai spus şi tu despre acestea, Şi-ai trăit şi tu la fel ca mine, Ca şi când mi-ai furat povestea!... Ai adus în viaţa mea lumină, M-ai primit cu dragoste şi dor, Mi-ai făcut speranţa mai senină Iar la greu - să-mi fie mai uşor; Ai venit cu dorul şi iubirea, Şi-ai făcut popas în viaţa mea; Mi-ai găsit pierdută fericirea, Ai adus-o şi-ai rămas cu ea... Tu vei crea o viaţă pentru noi, Am să te-ajut, la bine şi la greu; Iar dacă viaţa trebuie trăită-n doi, Tu eşti perechea sufletului meu.Scripta manen t | Noiembrie 201 9 | 7Iulian Barbu CĂUTAREA POEZIEI Poezie! Te caut în versul Care trăieşte Ascuns în tine Şi te găsesc în mine. Poezie! Te caut în poemul Citit de Dumnezeu Şi te găsesc Pe treptele Raiului. Poezie! Te caut prin omul de ieri Şi te găsesc în copilul Ce recită La sânul tău.CÂNDVA cândva desenam pe fața soarelui paradisul cu o biserică în care la rugăciune cuvântul îmi intra în suflet prin lacrima din ochii lui Dumnezeu. cândva va veni ziua ca timpul să țâșnească ca lava din copilăria mea mâine îmi va erupe sângele din vene să se verse în dorCURSUL VIEŢII Vreau să dorm Veşnic în lumina Din pântecul poeziei. Aici e cald Ca în fagurele de miere, Nu doresc să mă nasc să fiu Contopit cu întunericul de afară. Prin lumină o să mă unesc Cu copilul de odinioară Ce scobeşte dovleacul Şi împodobeşte nucul Din faţa casei Cu betele din hârtie colorată În roşu,verde şi albastru.CÂNDVA 2 desenez pe fața soarelui paradisul cu o biserică în care prin rugăciune cuvântul mi se prelinge ca o lacrimă pe obraz. cândva va veni ziua ca timpul să țâșnească ca un râu din copilăria mea. Mâine îmi va erupe din vene sângele ca să treacă peste dor.8 | Noiembrie 2 019 | S cripta manen tViorel Poplicean ******Pală de vânt Până unde până când Noaptea cu stele Până unde vise greleCeasul timpului răsuce Clipe multe dor puțin Din înalt cerul străluce Peste suflet gânduri vinAbur şi dor Până unde-i numai zbor Clipe arzând Până unde toate-n gândSe 'ntrevăd raze fierbinți Ce mireasmă-n văi coboară Ghioceii stau cuminți Albul crud să-şi scoată afarăTimp şi 'nălțare Până unde-i taină mare Pacea de o clipă Până unde viața-i fricăPrimăvară tu alinți De mă uit eşti chiar în zare Iarna şi-a ieşit din minți Nu mai poate... timp nu are..Vânt şi mugire Până unde-i doru-n fire Colo în zare Până unde-i totul oare... *** Viața noastră-i vânt şi muget Mai încolo de hotară Stele sparg al nopții cuget Peste timpul care zboară Viața noastră-i o lucire Peste marele abis Veşnicia caută-n fire Pentru suflet Rai deschis Viața noastră-i numai una Nu e dor făr' de temei Calea ta îşi poartă urma Amintirea-i chipul ei...*** Într-un gând din naltul blând Darul inimi-i plăpând Pacea alină... bucurie Pentru suflet leac să fie Într-o noapte dor împarte Se coboară vântu-n şoapte Şi prin fire dor subțire Toate trec în amintire... *** Stropi de ploaie bat în geam Udând gândul care-l am Norii suri se învârtesc Peste stele ce roiesc Noaptea se coboară iar Peste om ca un umbrar Şi din stropii care cad Se fac mările de jadScripta manen t | Noiembrie 201 9 | 9Ion Grecu GÂNDURI DEMIURGICE (citindu-l pe Emil Cioran) Căderea în istorie, eroare De-a fi în timp și veșnic trecător; Dar, trecător, cine nu e sub soare? De-un vis de nemurire mi-este dor... Nu dilatarea timpului o cer, Căci , relativitatea lui, o poartă-n sine. În trupul meu mă simt tot mai stingher Și vreau să ies din timp, dar și din mine. O răzvrătire cosmică aș vrea, Cu ploi stelare peste gânduri grele, Să spele între timp și moartea mea Și să refac nou univers din ele... GÂNDURI ŞI SEMNE De un timp încoace, gând mă bate Să mă duc în loc retras, curat, Chiar acolo, unde nu răzbate Ceaţa vremii care s-a lăsat. Uite cum trecură-n grabă, anii, Timpul împietrit îşi face loc; Sau să plec în piaţă cu golanii, Pentru idealuri să-mi dau foc. Vezi câmpia arsă cum respiră: Şesuri calde, vălurite dungi, Palidă lumina se resfiră… Gânduri negre încerci să alungi. Viaţă falsă îşi înalţă zeii; De mizerii, zilnic, lumea-i plină.Stau uimit, căci iată prometeii Ce-au furat din noi şi din Lumină. Liber, duhul vrajbei se arată Pretutindeni, chiar pe semn de veac. Haina lui de suflet e uzată De iubire-i sterp şi e sărac. Ruptă, harta sorţii e-ngropată Sub podmol de jaf şi nenoroc. Corbii vremii ghiarele-şi arată Ciugulindu-şi penele de foc. INCANTAȚIE Cu mult drag, pentru T… Dintr-o lume anostă, ia-mă și mă fură Fată dragă, aprinsă, în trup de scântei, Flacăra din tine nu cunoaște ură Ochii tăi-s lumină: focul dragostei! Ia-mă și mă fură pe tărâm de șoapte Fată dragă, dulce izvor nesecat! Lumina din tine învelește-o-n noapte De visări trăite ce m-au fermecat! Ia-mă dragă fată, du-mă-n fericirea Ce-i ascunsă tainic; vlăstar de prier Dezleagă norocul, să gustăm iubirea Ce înalță suflet până sus la cer! Și privind la tine să-ți văd mulțumirea Ce-ți cuprinde chipul; dragostea furată N-are preț pe lume…și totuși iubirea Veșnic este verde… ia-mă, dragă fată !10 | Noiembrie 201 9 | S crip ta manen tNicolae Preda JOC DE DOI, NOI AMÂNDOI Am scris pe câteva hârtii Bucurii și iubiri timpurii Apoi, ca într-un vis, un joc, Le-am adunat și le-am dat foc. În palma dreaptă – am strâns cenușa, Cu mâna stângă – am deschis ușa Și le-am strigat pe rând pe toate: Vă mai gândiți la mine? Poate! Trecea un vânt spre toamnă – amară, Priveam cenușa cum coboară Precum fulgi albi căzuți din cer, Eu pe pământ stingher, stingher. Ajută-mă să ies din vis, Ce va urma primesc deschis… Visez, sau focu-i pe obraz? E casa… arde! Eu sunt treaz!SPIN DE TRANDAFIR În zori priveam uimit Nașterea trandafirului Visele mele nu mai aveau somn Am văzut un bob de rouă Printre frunze. Am văzut spini În vârful tulpinii amare… Parcă priveam în ochi Câțiva oamenii Și câteva omizi Într-o grădină părăsită. VEȘNICIA SAHAI, GĂSEȘTE-MĂ! Hai, găsește-mă pe unde sunt pierdut Și-am rămas odorul nimănui, Taie-mi firele de gând crescut Printre pletele de păr gălbui! Apa de la marginea genunii Ți-a adus pești negri lângă soartă Să înoți prin valurile lumii De la Marea Neagră pân-la Marea Moartă. CERC Cerc adormit în vârful compasului Trezește-te să se aprindă Întunericul Din crinul alb al nopții, Miresme așternând Peste depărtările fermecate.S-au ascuns bătrânii de-altădată Nu mai vin copii să fure mere dulci Doar însingurarea ca o stea-nghețată Te trezește când vrei să te culci Lăcrimează-n două împărțită Lacomă adulmecând vicleana Singura sămânță încolțită Pulbere de muguri strălucind pe rana Ca un susur de ecou în șoapte Când degetul mic atinge clipa Și eclipsa lunii peste noapte Dă în clocot mistuind risipa Merelor de aur prin frunze de mur Să aprindă toată necredința Celor ce lovesc . Eu tac și îndur Bătălia ce-mi străpunge ființa Grea ca o ventuză răsturnată Prinsă-n sângele și-n carnea mea Fierul vechi de plug cu daltă lată Ce răstoarnă-n brazde Veșnicii de SteaScripta manen t | Noiembrie 201 9 | 11Elena Crețiu FRICACOMPLEXEDe mii de ani mereu aceleași scheme, De mii de ani nu s-a schimbat nimic. Motorul lumii…sexul și…burtica, Iar ciclic, doar soluțiile extreme.Contemplă mută maldărul de zdrențe Și spune-ți:”toate astea sunt deșarte”… Când omu-aproape c-a ajuns pe Marte Și niciodată până la… esențe.De când despică cerul rândunica Și viața lumii picură-n poeme, Iar sufletu-i se sfâșie-n dileme, Ne bântuie devastatoare frica.Lumina, Doamne, cât e de departe Când plouă beznă peste existențe, Când termenele-s toate la scadențe Și-n jur adie-un straniu frig de moarte…Frica de cer. De ape, de pământ, De visul ce se zbate în noroi, De umbra ce plutește pe mormântCând strigătul de spaimă e…tăcere, Coșmarul vis de zi și vis de noapte În zbor bezmetic peste frontiere…Când aerul miroase a război, De tainele ascunse în cuvânt, De tot infernul care arde-n noi.…Ascuns etern prin cețile de lapte Ca în adâncul unor altor ere, Râvnitul pom cu fructe mari și coapte…12 | Noiembrie 201 9 | S crip ta manen tDoru Ilana SCHEGGE - FARĂ POEZIE? Scrierea - neexistând în stare naturală poate fi poluantă ca oricare altă creaţie a omului. & Nisipul ca text şi marea ca ilustraţie: Iată cartea preferată a vântului-copil... & Vorbirea - orbire a gesturilor! este domesticirea sunetelor. Dar şi a omului! & Ca o carte citind altă carte: Oceanul înstelat şi Cerul reflectat.umbrele şi ecourile unor

PEE 2019-2023

Feb 15, 2020
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x